Новости

Все новости

Как и где купить диплом охранника по выгодной цене

Первый субботник 2015 года


Ребята и львята на новогоднем утреннике


Предновогодняя ярмарка «Кухни мира»


Календарний план ЗНО


Как стать везучим


Лекция «Введение в уголовное право и процесс США»


Thanksgiving day

Оплата обучения

Вартість навчання в університеті студентів набору 2014  року,
а також студентів, які поновлюються на навчання у 2014 - 2015 році

I. Денна форма навчання

Галузь знань та напрям підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Вартість навчання на рік в гривнях

1.Міжнародні відносини:

  -міжнародні економічні відносини

  -міжнародний бізнес

- міжнародне право

 

                  

Бакалавр
Спеціаліст

Бакалавр
Спеціаліст

Бакалавр
Магістр

 

7400
7600

6700
7400

8700
12100

2.Гуманітарні науки:

-філологія

-переклад

 

Бакалавр

Спеціаліст
Магістр

 

8700

9300
9500

3.Економіка та підприємництво

      -економіка підприємства

 

      -облік та аудит

      -оціночна діяльність

 

Молодший спеціаліст
Бакалавр
Магістр

Бакалавр

Молодший спеціаліст

 

8200
6800
8500

9100

9200

4.Менеджмент і адміністрування:

-менеджмент

 

-менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

              - менеджмент організації і адміністрування

 

Бакалавр

 

Спеціаліст
Магістр

Магістр

 

8100

 

7400
7900

9100

5.Право:

-правознавство

 

Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр

 

12500
9900
10400
12600

6.Інформатика та обчислювальна техніка:

-обслуговування комп’ютерних систем і мереж

-комп’ютерна інженерія

-комп’ютерні системи та мережі

 

 

 

Молодший спеціаліст

 

Бакалавр

Спеціаліст
Магістр

 

 

7200

 

6800

7400
8200

7.Інформаційна безпека:

- безпека інформаційних і          комунікаційних систем

 

 

 Магістр

 

 

8200

       8.Мистецтво

-дизайн

 

-кіно - телемистецтво

 

 

Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст

Бакалавр    за 1 курс
За 2-4 курси

 

6600
8000
8400

9400
10200

9.Специфічні категорії:

-управління проектами

-бізнес – адміністрування

-адміністративний менеджмент

-управління фінансово – економічною
безпекою

 

Магістр

Магістр

Магістр

Магістр

 

10500

9100

9100

10000

10.Фармація

     -фармація

 

     -лабораторна діагностика

           -технологія парфумерно – косметичних
засобів

            -стоматологія

 

Молодший спеціаліст
Бакалавр

Бакалавр

Спеціаліст

 

Спеціаліст

 

8600
8100

7000

9600

 

16100

11.Педагогічна освіта

     -початкова освіта

 

Молодший спеціаліст

 

7900

II. Заочна форма навчання

Галузь знань та напрям підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Вартість навчання на рік в гривнях

1.Міжнародні відносини:

  -міжнародні економічні відносини

 

- міжнародне право

                                

Бакалавр
Спеціаліст

Бакалавр
Магістр

 

4400
4500

5500
7600

 2.Менеджмент і адміністрування
-менеджмент

  -менеджмент зовнішньоекономічної діяльності    

        - менеджмент організації і адміністрування

 

Бакалавр

Магістр

 

Магістр

 

5000

5050

 

5600

    3.Економіка та підприємництво:
-економіка підприємства

 

Молодший спеціаліст
Бакалавр

 

4500
4500

4.Право:
-Правознавство

 

Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр

 

6100
6200
6500
7900

5.Гуманітарні науки:
-філологія

     -переклад

 

Бакалавр

Спеціаліст

 

5000

5300

6.Специфічні категорії:
-управління проектами

 

Магістр

 

6900

     7.Економіка та підприємництво

          - перепідготовка обліку та аудиту

 

Спеціаліст

 

5500

Вартість навчання (для іноземних громадян) в університеті
студентів набору 2014 року, а також студентів,
які поновлюються на навчання у 2014 – 2015 навчальному році

 

1.Денна форма навчання


Напрями та спеціалізація

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Вартість навчання на рік в дол.США
(в грн.еквіваленті по курсуНацбанкаУкраїни на момент оплати)

1. Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади: 

––на рос. мові

 

––на англ. мові

 

 

Довузівська підготовка

 

Довузівська підготовка

 

 

1250 у.о.

 

1350 у.о.

2.Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями на рос. мові.

 

 

     2.1Філологія
––  Східні мови

 

Молодший спеціаліст

Бакалавр, спеціаліст

Магістр

Бакалавр

 

1350 у.о.

 2150 у.о.

 3050 у.о.

 1850 у.о.

3.Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями на англ.. мові

 

Молодший спеціаліст

Бакалавр, спеціаліст

Магістр

 

1750 у.о.

 2550 у.о.

 3250 у.о.

4.Медицина:
- Стоматологія
(на рос.мові)
(на англ..мові) 

 

Спеціаліст

 

 

2550у.о.

2850 у.о.

      2.Заочна форма навчання


Напрями та спеціалізація

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Вартість навчання на рік в дол.США
(в грн.еквіваленті по курсуНацбанкаУкраїни на момент оплати)

 1. Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями на рос. мові.

 

Молодший  спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст
Магістр

 

1250 у.о.

 1300 у.о.

 1500 у.о.

2. Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями на англ.. мові

 

Бакалавр

Спеціаліст
Магістр

 

1800 у.о.

 1900у.о.

3. Для малокомплектних груп(денна форма навчання):


Напрями та спеціалізація

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Вартість навчання на рік в дол.США
(в грн.еквіваленті по курсуНацбанкаУкраїни на момент оплати)

1.Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями на рос. мові.

 

Магістр

 

4050

2.Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями на англ. мові

 

Магістр

 

4250

4. «Мовні курси іноземних громадян» при навчально – науковому центрі з міжнародних програм:

Термін освоєння навчальних програм та вартість навчання в дол.США
( в грн. еквіваленті по курсу Нацбанка України на момент оплати) в залежності від обранної іноземним слухачем програми:

  • 4 місяці – 625 у.о.
  • 6 місяців – 950 у.о.
  • 8 місяців – 1200 у.о.

Вартість за навчання в аспірантурі та здобуття наукового
ступеня кандидата наук і захист кандидатських дисертацій
для громадян України та іноземних громадян у 2014 – 2015 навчальному році

1. Для аспірантів , які навчаються:
1.1 з відривом від виробництва – плату за навчання, у розмірі 13400 грн. за один рік навчання , включаючи складання кандидатських іспитів;
1.2. без відриву від виробництва – плату за навчання, у розмірі 8350 грн. за один рік навчання, включаючи складання кандидатських іспитів;
1.3. плату за підготовку та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата наук – у розмірі 5150 грн.;
2. Для іноземних аспірантів:
2.1. з відривом від виробництва – плату за навчання, у розмірі 2550 у.о. (в грн. еквіваленті по курсу Нацбанку України на момент оплати) за один рік навчання, включаючи складання кандидатських іспитів;
2.2. без відриву від виробництва – плату за навчання, у розмірі 1550 у.о. (в грн. еквіваленті по курсу Нацбанку України на момент оплати) за один рік навчання, включаючи складання кандидатських іспитів;
3. Для здобувачів наукових ступенів:
3.1. плату за прийом кандидатських іспитів у розмірі 1350 грн. за кожний кандидатський іспит;
3.2. плату за навчання у розмірі 2450 грн;
3.3. плату за підготовку та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук у розмірі  15400 грн.;
4. Для іноземних здобувачів:
4.1. плату за підготовку та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидату наук у розмірі 1050 у.о. (в грн. еквіваленті по курсу Нацбанку України на момент оплати).

Підстава: рішення Вченої Ради, розрахунки планово-фінансового відділу