Новости

Все новости

Как и где купить диплом охранника по выгодной цене

Первый субботник 2015 года


Ребята и львята на новогоднем утреннике


Предновогодняя ярмарка «Кухни мира»


Календарний план ЗНО


Как стать везучим


Лекция «Введение в уголовное право и процесс США»


Thanksgiving day

Диссертационные советы

Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України в Міжнародному гуманітарному університеті створена спеціалізована вчена рада К 41.136.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями:

  • 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
  • 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
  • 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
  • 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза ; оперативно – розшукова діяльність.

У 2013 році – вперше створена спеціалізована вчена рада К 41.136.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне мовознавство та зі спеціальностей 10.02.04 – «германські мови».