Новости

Все новости

Как и где купить диплом охранника по выгодной цене

Первый субботник 2015 года


Ребята и львята на новогоднем утреннике


Предновогодняя ярмарка «Кухни мира»


Календарний план ЗНО


Как стать везучим


Лекция «Введение в уголовное право и процесс США»


Thanksgiving day

Аспирантура в МГУ

У жовтні 2013 року вперше на кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики відкрита докторантура за спеціальністю 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза ; оперативно – розшукова діяльність (відповідно до рішення атестаційної колегії МОНУ                 № 1409 від 10.10.2013р.)
Сьогодні  в Міжнародному гуманітарному університеті сьогодні  діють аспірантури за 8-ю спеціальностями, зокрема:
В 2010 році в університеті відкрита аспірантура за спеціальністю                12.00.01 - теорія та історія держави; історія політичних і правових учень.
В 2011 році – аспірантура за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно розшукова діяльність.
В 2012 році аспірантура за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі та 12.00.03 –  цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
В 2013 році аспірантура за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 10.02.17 – порівняльно - історичне та типологічне мовознавство, 05.12.22 – управління проектами та програмами.
       В 2014 році аспірантура за спеціальністю 08.00.04- економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)
Якщо у 2011-2012 роках в аспірантурі навчалось 14 аспірантів, то тільки у 2013 році на навчання поступило  18 аспірантів. Сьогодні на 7 кафедрах навчаються 28 аспірантів, з них 6 аспірантів на денній та 22 на заочній формі навчання;  Якщо у 2011-2012 роках до 3-х кафедр були прикріплені 10 здобувачів, то тільки у 2013 році до 5-ти кафедр прикріплені 14 здобувачів за 6-ма спеціальностями. Всього на 5-ти кафедрах  у 2013-2014н.р. навчається  22 здобувача.
Всього у 2013 році до аспірантури університету прикріплені та навчались з відривом та без відриву від виробництва 52 особи.