Новости

Все новости

Как и где купить диплом охранника по выгодной цене

Первый субботник 2015 года


Ребята и львята на новогоднем утреннике


Предновогодняя ярмарка «Кухни мира»


Календарний план ЗНО


Как стать везучим


Лекция «Введение в уголовное право и процесс США»


Thanksgiving day

Объявления диссертационного совета


30.10.2014  і  31.10.2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.136.02 Міжнародного гуманітарного університету відбудеться  захист    кандидатських дисертацій:

  1. ЗАПОЛОВСЬКОГО Миколи Володимировича «Параболізми в сучасній німецькій мові: структура, семантика та функціонування» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови;
  2. ЛАНІНОЇ  Ганни Миколаївни «Фразеологізми із зоосемізмами в російській і німецькій мовах (семантичний та етнокультурний аспекти)» за спеціальністю – 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство;
  3. ВОВЧАНСЬКОЇ Світлани Іванівни «Німецька фахова мова: структурно-семантичний, лінгвопрагматичний та функціональний аспекти» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.