Новости

Все новости

Как и где купить диплом охранника по выгодной цене

Первый субботник 2015 года


Ребята и львята на новогоднем утреннике


Предновогодняя ярмарка «Кухни мира»


Календарний план ЗНО


Как стать везучим


Лекция «Введение в уголовное право и процесс США»


Thanksgiving day

Показать все новости

Актуальні проблеми викладання фахових дисциплін у вищій школі  

1


Шановні колеги!


Кафедра іноземних мов професійного спілкування Міжнародного гуманітарного університету  запрошує Вас взяти участь у I Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми  викладання фахових дисциплін у вищій школі», яка відбудеться 14 листопада  2014 року.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

Робота конференції планується за такими секціями:

(форма проведення-заочна)

Секція 1. Впровадженнея новітніх технологій у методиці викладання фахових дисциплін.

Секція 2. Актуальні проблеми романо-германської філології.

Секція 3. Інноваційні методи викладання української та російської мов як іноземних.

Секція 4. Методологія і педагогіка освітньої юриспруденції у сучасному світі.
Для участі в конференції необхідно до 20 жовтня 2014р.:

Надіслати на електронну адресу: mgu@ukr.net, або передати в оргкомітет особисто:

  • заявку для участі в конференції (бланк заявки додається);

  • оформлені відповідно до вимог (див. нижче) тези доповіді у вигляді комп’ютерного файлу.

  • відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

  • публікація тез доповідей докторів наук та професорів – безкоштовна.

  • Тема листа: «Прізвище автора»


Докладніше щодо вимог до тез доповідей можна ознайомитися нижче у "Інформаційному листі"

Адреса оргкомітету: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33, навчальний корпус № 1

      Тел. для довідок: (048) 719-88-57; (067) 37-97-643 -  Інна Вячеславівна.


Організатори щиро бажають усім майбутнім учасникам конференції творчого натхнення!

Інформаційний лист


На конференцію приймаються матеріали викладачів ВНЗ, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, магістрантів, представників органів державного і місцевого самоврядування, фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції.

Збірник матеріалів розсилаються авторам рекомендованими листами (Укрпошта) на поштову адресу, вказану у заявці, протягом одного місяця після проведення конференції. В разі обрання експрес-доставки Нова Пошта (платником послуг перевезення є отримувач доставки) збірник буде доставлено службою експрес-доставки на обране отримувачем відділення. На одного автора надсилається один авторський примірник збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у відомостях про авторів (заявці). На Ваше прохання оргкомітет може надіслати Вам електронний варіант збірника та програми у PDF-форматі.

Фінансові умови

100 грн. – організаційний внесок, (що включає редакцію і видання тез, пересилку одного екземпляра матеріалів конференції авторові).

Структура та вимоги до оформлення тез

1. Обсяг статті: 2-4 сторінок.

2. Текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,0.

3. Поля сторінок: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см.

4. Розміщення: 1-й рядок справа: прізвище та ім’я автора (жирний курсив); 2-й рядок справа: наукове звання, вчений ступінь, місце роботи (курсив);3-й рядок справа: назва міста, країни (курсив); Через один рядок відступу подається назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний); Через один рядок відступу друкуються друкуються тези доповіді (обсяг – 2-4).

5. Літературні джерела (оформлюється згідно з ГОСТ 7.1-2006 і подається загальним  списком у кінці статті. Список складається за чергою посилань у тексті). Рисунки, схеми, діаграми у форматі – *.jpg. Якщо намальовані за допомогою Microsoft Word – всі елементи обов’язково згрупувати.

6. Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам або надійшли пізніше 20 жовтня 2014 року.

7. Просимо після відправлення матеріалів перевірити (електронною поштою або телефоном) надходження їх до оргкомітету.

Хто бажає опублікувати доповідь, пропонується публікація в періодичному науковому виданні Викладання Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія», «Юриспруденція», «Економіка та менеджмент», затвердженому ВАК України як спеціалізоване видання. Вимоги до оформлення статті дивіться на сайті: http://www.mgu.com.ua/


Заявка учасника І Міжнародної науково-практичної конференції
Актуальні проблеми  викладання фахових дисциплін у вищій школі

(14 листопада 2014 р.)

anketa


 [1-35]  [36-70]  [71-93]