Новости

Все новости

Первый субботник 2015 года


Ребята и львята на новогоднем утреннике


Предновогодняя ярмарка «Кухни мира»


Календарний план ЗНО


Как стать везучим


Лекция «Введение в уголовное право и процесс США»


Thanksgiving day

Показать все новости

Круглий стіл для студентів  

Зусиллями колективу кафедри теорії та історії держави і права у Міжнародному гуманітарному університеті було проведено круглий стіл для студентів,  аспірантів та професорсько-викладацького складу на тему: «Пізнання права: теоретичний та історичний аспекти».

Ключовим напрямком стало обговорення найбільш вдалих та ґрунтовних розвідок у колі провідних фахівців юридичної науки. Що безумовно є важливим стимулом у професійному розвитку майбутніх вчених та практиків юридичного профілю. Учасники круглого столу отримали реальну можливість не тільки підвищити свій професійний рівень, але й познайомитися із провідними представниками сучасної юриспруденції.Головною метою цього заходу було і обговорення проблем, що є актуальними для правового розвитку України, і введення молодих науковців до кола фахівців у галузі загальнотеоретичної юриспруденції.


У своєму вступному слові професор А. Ф. Крижановський зазначив, що тематика пізнання права ніколи не втратить своєї актуальності, поряд із цим, підтримка та зміцненення правового порядку в суспільстві у сучасних умовах зумовлює необхідність загальнотеоретичного обґрунтування функціонування розвиненого правоохоронного та правозахисного механізму за участі інститутів держави та громадянського суспільства. Наукова доповідь А. Ф. Крижановського, викликала інтерес та жваве обговорення в ході роботи круглого столу.

Розвиваючи запропоновані напрями національної доктрини правового порядку, к.ю.н., доцент Д. Г. Манько вказав на необхідність всебічного вивчення принципів легалізації як однієї з найважливіших правових процедур, завдяки здійсненню якої проходить надання певним об’єктам стану, що відповідає чинному законодавству.

В свою чергу к.ю.н. Н. Б. Арабаджи, висвітлила аксіологічні особливості правового порядку, зазначивши, що проблема ціннісного бачення світу набула особливого значення в моменті усвідомлення обмеження можливостей механістичного пояснення буття.

Цікавими були доповіді дослідників історичного аспекту пізнання права. Так, к.ю.н., доцент Н. І. Долматова здійснила аналіз правових основ установ, що займалися судочинством в Україні ранньомодерної доби, розкривши характерні риси організації діяльності земських судів Чернігова й Новгород-Сіверська. К.ю.н. Н. В. Атаманова, розкриваючи політичний і правовий виміри Конституції Пилипа Орлика, зазначила, що ця правова пам’ятка є й досі вельми цікавою та важливою з точки зору конституційних прагнень сучасної України. Жвавий інтерес викликали доповіді викладачів кафедри теорії та історії держави і права Я. О. Тицької щодо застосування комунікативного підходу у дослідженні освітніх правовідносин, та К. С. Зіновьєва щодо люстрації як міри позитивної дискримінації.

Особливої уваги учасників були удостоєні виступи іноземних студентів юристів, які навчаються у магістратурі МГУ. Кура Абубакар Баларабе розповів про особливості застосування рішень іноземних судів у Нігерії. В свою чергу Нарімі Маасуд Магаджи, дав характеристику особливостей взаємодії міжнародного та національного права у Нігерії.

За результатами доповідей студентів, після обговорення та голосування, президією круглого столу було прийнято рішення про відзначення доповідей А. С. Бурмакової, М. О. Вермей, К. І. Гайворонського, В. Ю. Лебедін та М. Г. Проскуровської почесними нагородами.

Поряд із науковою роботою, для бажаючих була проведена екскурсія по найвидатнішим місцям Одеси.

Учасники форуму висловили сподівання, що проведення круглого столу за зазначеною тематикою стане традицією у Міжнародному гуманітарному університеті. [1-35]  [36-70]  [71-93]